กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางยุคลธร เพชรคนชม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สิบเอกธันวา สุพรรณราช
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3