ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติของโรงเรียน

           โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนปากคาดพิทยาคม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2531 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศชื่อ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม

           ต่อมา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2531 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนหนองยองพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตทุกพระองค์ ซึ่งปัจุบันมีโรงเรียนในกลุ่มเฉลิมพระเกียรติ "รัชมังคลาภิเษก" ทั่วประเทศ จำนวน 33 โรงเรียน

           ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (ในขณะนั้น) ได้มีคำสั่งให้ นายอาทิตย์  อัมไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตวิทยา มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จนถึงปัจจุบัน